0976.638.715

Hiển thị 1–15 trong 183 kết quả

CPU SERVER – BỘ VI XỬ LÝ MÁY CHỦ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 9282 Processor (56C/112T, 2.60Ghz, 77MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 9242 Processor (48C/96T, 2.30Ghz, 71.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 9222 Processor (32C/64T, 2.30Ghz, 71.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 9221 Processor (32C/64T, 2.30Ghz, 71.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 8280M Processor (28C/56T, 2.70Ghz, 38.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 8280L Processor (28C/56T, 2.70Ghz, 38.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 8280 Processor (28C/56T, 2.70Ghz, 38.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 8276M Processor (28C/56T, 2.20Ghz, 38.5MB)

LIÊN HỆ

2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Platinum 8276L Processor (28C/56T, 2.20Ghz, 38.5MB)

LIÊN HỆ