server lenovo thinksystem chính hãng

DANH MỤC SẢN PHẨM

máy chủ server
máy trạm workstation
thiết bị mạng networking
thiết bị lưu trữ nas
cpu server
ram server
hdd server
ssd server
server dell poweredge 16g chính hãng
server hpe proliant gen11 chính hãng banner apr 23
server dell poweredge r250 chính hãng

Thiết Bị Lưu Trữ - Storage