dell idrac default password username

iDRAC Default Password – Username & Mật Khẩu Mặc Định Của Dell iDRAC

Khi sử dụng các dòng máy chủ server Dell PowerEdge thì chắc mọi người cũng sẽ biết đến iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller). Vì nhiều lý do khác nhau, sẽ có những trường hợp không sử dụng đến tính năng này và sẽ có những trường hợp sẽ thường xuyên sử dụng tới.

Nhưng để có thể sử dụng và cấu hình cho iDRAC thì bạn cần biết username và mật khẩu mặc định (iDRAC default password) ban đầu của nó và dưới đây là các thông tin bạn đang cần.

iDRAC default password & username

  • Username: root
  • Password: calvin

Tính năng Mật Khẩu An Toàn (Secure Password)

Đối với phiên bản iDRAC9, một tính năng mới được gọi là mật khẩu an toàn (Secure Password) thường có sẵn theo máy server khi mua.

Nếu bạn chọn truy cập mặc định an toàn vào iDRAC, thì mật khẩu bảo mật iDRAC có sẵn ở mặt sau của thẻ thông tin hệ thống (Service Tag) ngay dòng “iDRAC Default Password” – như hình minh họa phía dưới.

secure default password trên service tag

Chú thích:

  • Information tag (Top view)
  • Information tag (Bottom view)
  • OpenManage Mobile (OMM) label
  • iDRAC MAC address and iDRAC secure password label

Còn nếu bạn không chọn truy cập mặc định an toàn vào iDRAC, thì mật khẩu mặc định sẽ để trống. Trong trường hợp này, tên người dùng và mật khẩu mặc định (root/calvin) sẽ được áp dụng.

Lưu ý với mật khẩu mặc định của Dell iDRAC

Thường thì tên người dùng và mật khẩu iDRAC mặc định sẽ được biết đến rộng rãi và bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập vào máy chủ và thực hiện các thay đổi bằng thông tin đăng nhập mặc định. Tính năng cảnh báo mật khẩu mặc định (Default Password Warning) trong iDRAC sẽ cảnh báo bạn nếu thông tin đăng nhập mặc định vẫn còn nguyên.

Bất cứ khi nào người dùng có đặc quyền định cấu hình người dùng đăng nhập vào iDRAC hoặc SSH/Telnet hoặc thực hiện các lệnh racadm từ xa bằng thông tin đăng nhập mặc định, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo (SEC0701). Vì người dùng GUI và SSH/Telnet đăng nhập một lần mỗi phiên, họ sẽ thấy một thông báo cảnh báo cho mỗi phiên. Bởi vì người dùng racadm từ xa đăng nhập cho mọi lệnh, họ sẽ thấy thông báo cảnh báo cho mọi lệnh.

Một iDRAC với thông tin xác thực đăng nhập mặc định thậm chí còn kém an toàn hơn nếu hệ thống có thể truy cập Internet hoặc một phần của mạng lớn có ranh giới tin cậy khác nhau. Nếu bất kỳ mục nào sau đây được định cấu hình, thì vẫn có khả năng iDRAC có thể truy cập được trên Internet.

Bất cứ khi nào người dùng có đặc quyền định cấu hình người dùng (Configure User) đăng nhập vào iDRAC qua Web GUI bằng thông tin xác thực đăng nhập mặc định, Thông báo Cảnh báo Mật khẩu Mặc định (Default Password Warning Message) sẽ hiển thị. Từ trang này, người dùng có thể thay đổi mật khẩu cho người dùng root hoặc họ không thể thay đổi gì và tiếp tục đăng nhập vào iDRAC. Tùy chọn vô hiệu hóa Thông báo cảnh báo mật khẩu mặc định xuất hiện trên trang này nếu người dùng không thay đổi mật khẩu.

Có thể bật hoặc tắt Cảnh báo mật khẩu mặc định từ trang iDRAC Overview -> iDRAC Settings -> User Authentication -> Local Users, trong phần có tiêu đề ‘Default Password Warning’.

Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn, hãy follow websitefanpage của Máy Chủ Sài Gòn để nhận được các thông tin chia sẻ và bổ ích khi sử dụng các sản phẩm máy chủ server.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang Chủ Danh mục
Tất cả danh mục
Giỏ Hàng