hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Vai Trò Của DBMS Là Gì?

Bạn muốn biết hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay? Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp tất cả thắc mắc. Hãy cùng theo dõi nhé!

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được viết tắt là DBMS, là một gói phần mềm dùng để xác định, truy xuất, thao tác và quản lý dữ liệu. Thông thường, hệ thống quản lý này sẽ thao tác dữ liệu của DBMS. Ví dụ: định dạng dữ liệu, cấu trúc bản ghi, tên tệp và cấu trúc tệp. Hơn nữa, hệ thống quản lý sẽ hỗ trợ trong việc xác định các quy tắc xác thực và thao tác dữ liệu này.

>> Xem thêm: Cơ sở dữ liệu là gì?

Kiến trúc hệ quản trị CSDL là gì?

Sau khi biết thế nào là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ta biết kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm các thành phần sau:

  • Các thao tác chính đối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu là: truy vấn, thay đổi sơ đồ dữ liệu và cập nhật dữ liệu.
  • Bộ xử lý câu hỏi.
  • Bộ quản lý lưu trữ.
  • Bộ quản trị giao dịch.
  • Dữ liệu, siêu dữ liệu.

Vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu: Vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu cho phép họ mô tả, khai báo kiểu và cấu trúc của dữ liệu.

Cho phép cập nhật và khai thác dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu mà qua đó họ có thể thể hiện các yêu cầu và thực hiện các thao tác cập nhật, cũng như khai thác cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu về khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì ta biết người dùng có thể thực hiện các thao tác dữ liệu như nhập, sửa và xóa dữ liệu. Bên cạnh đó, nó cũng giúp khai thác dữ liệu, bao gồm tìm kiếm và hiển thị dữ liệu.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của DBMS là cung cấp các công cụ để kiểm soát và giám sát việc truy cập cơ sở dữ liệu. Mục tiêu là đảm bảo đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của DBMS. Các yêu cầu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

  • Đảm bảo an ninh bằng cách phát hiện và ngăn chặn các truy cập trái phép càng sớm càng tốt.
  • Giữ cho dữ liệu nhất quán.
  • Điều khiển và tổ chức các truy cập dữ liệu.
  • Khi xảy ra sự cố phần cứng hoặc phần mềm, cơ sở dữ liệu có thể được khôi phục.
  • Kiểm soát các mô tả dữ liệu.

Chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Quản lý Data Dictionary

Khi tìm hiểu chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, bạn nên biết Data Dictionary là nơi DBMS thực hiện lưu trữ các định nghĩa của các phần tử dữ liệu. Đặc biệt nó cũng lưu trữ các mối quan hệ – metadata. Trong khi các chương trình truy cập dữ liệu nằm trong hệ thống quản lý, DBMS sử dụng chức năng này để tra cứu cấu trúc như mối quan hệ giữa các phần tử dữ liệu được yêu cầu trong khi các chương trình truy cập dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

Về cơ bản, chúng sẽ đi qua DBMS và chức năng này sẽ loại bỏ các phụ thuộc về cấu trúc và dữ liệu. Sau đó hệ thống quản lý sẽ cung cấp cho người dùng tính trừu tượng hóa dữ liệu. Và chức năng này thường bị ẩn với người dùng và chỉ được sử dụng bởi các quản trị viên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Kiểm soát truy cập của người dùng

Biết hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, ta thấy do DBMS có khả năng đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu, nó cho phép nhiều người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu cùng một lần. Việc này sẽ không gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

Chuyển đổi và trình bày dữ liệu

Khi được nhập vào cấu trúc dữ liệu bắt buộc, chức năng này có thể biến đổi bất kỳ dữ liệu nào. Hệ thống quản trị có thể phân biệt được sự khác biệt giữa định dạng dữ liệu logic và physical bằng cách sử dụng các chức năng trình bày và chuyển đổi dữ liệu.

Quản lý tình toàn vẹn của dữ liệu

Ngôn ngữ truy vấn là non procedural language. Ví dụ: SQL là một ngôn ngữ truy vấn tương đối phổ biến được nhiều nhà cung cấp DBMS hỗ trợ. Việc sử dụng ngôn ngữ đặc biệt này sẽ giúp người dùng xác định được những gì họ cần làm. Hơn nữa, nếu biết hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, bạn cũng biết bạn không bắt buộc phải giải thích các cách triển khai cụ thể.

Giao diện lập trình dụng và Database Access Languages

Đây là cách một hệ quản trị cơ sở dữ liệu chấp nhận các yêu cầu khác nhau từ người dùng cuối. Điều này sẽ được thực hiện qua những môi trường mạng khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ: DBMS có thể cung cấp cho người dùng quyền truy cập cơ sở dữ liệu qua Internet thông qua trình duyệt web (có thể là Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Netscape,…).

Quản lý về bảo mật

quản lý về bảo mật

Biết hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, ta thấy đây là một chức năng quan trọng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chức năng này sẽ hỗ trợ trong việc quản lý bảo mật và thiết lập các quy tắc để xác định xem người dùng có thể truy cập cơ sở dữ liệu hay không. Tên người dùng và mật khẩu sẽ được chỉ định cho mỗi người dùng. Xác thực sinh trắc học có thể được sử dụng trong một số trường hợp. Chức năng này cũng có một số hạn chế cụ thể mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể xem và quản lý.

Quản lý Data Storage

Chức năng đặc biệt của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Quản lý Data Storage sẽ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cũng như các biểu mẫu khác liên quan đến nó như: định dạng báo cáo, quy tắc về Procedure Code, Data Validation và cấu trúc để xử lý các định dạng video và hình ảnh. Người dùng sẽ không cần biết dữ liệu sẽ được lưu trữ hoặc thao tác như thế nào. Một thuật ngữ liên quan đến cấu trúc này là Performance Tuning. Chúng được liên kết với hiệu suất cơ sở dữ liệu, cũng như tốc độ lưu trữ và truy cập.

Transaction Management

DBMS sẽ cung cấp một phương thức Transaction Management cho người dùng. Họ sẽ xác định xem các cập nhật trong một giao dịch có được thực hiện hay không. Các giao dịch phải tuân theo thuộc tính ACID.

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng nhất

MySQL

Bạn không nên bỏ qua MySQL nếu muốn biết về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất cho các ứng dụng web. Nó thường xuyên được cập nhật với các cải tiến bảo mật và tính năng mới. Ngoài ra còn có các phiên bản trả phí, được dành cho mục đích sử dụng thương mại. Thay vì có nhiều tính năng, phiên bản miễn phí sẽ ưu tiên tốc độ và độ tin cậy. Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó, điều này có thể hoạt động hoặc không.

Nhiều công cụ lưu trữ có thể được chọn bằng cách sử dụng công cụ DBMS này. Điều này cho phép bạn sửa đổi chức năng của công cụ và xử lý dữ liệu từ nhiều loại bảng khác nhau. Nó cũng có giao diện thân thiện với người dùng và các lệnh hàng loạt. Hệ thống cực kỳ đáng tin cậy, không làm cạn kiệt tài nguyên và cho phép bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu.

>> Xem thêm: MySQL là gì?

Oracle

Đây là phiên bản không nên bỏ qua nhất nếu bạn tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì.  Phiên bản gần đây nhất của Oracle được thiết kế cho Cloud và có thể được lưu trữ trên một hoặc nhiều máy chủ server. Nó cho phép quản lý cơ sở dữ liệu với hàng tỷ bản ghi. Framework và việc sử dụng cả cấu trúc logic và physical là một trong những tính năng của phiên bản Oracle mới nhất. 

Điều này có nghĩa là quản lý dữ liệu physical không ảnh hưởng đến việc truy cập cấu trúc logic. Hơn nữa, bởi vì mỗi giao dịch được cách ly với các giao dịch khác, nên tính bảo mật trong bản phát hành này là rất tốt.

SQL Server

sql server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server hoạt động trên cả cloud và máy chủ cục bộ. Nó có thể được cấu hình để hoạt động đồng thời trên cả hai. Biết Dynamic Data Masking – hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì bạn cũng hiểu nó được hỗ trợ trong phiên bản Microsoft Windows Server mới nhất. Đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin bí mật.

DB2

DB2 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu do IBM phát triển có khả năng NoSQL và có thể đọc các tệp XML và JSON. Nó được thiết kế để sử dụng trên máy chủ iSeries của IBM. Tuy nhiên, phiên bản máy trạm tương thích với Linux, Windows và Unix. Phiên bản hiện tại của DB2 là LUW 11.1, sẽ bao gồm nhiều cải tiến. Sẽ có những thay đổi về thiết kế để làm cho công cụ cơ sở dữ liệu này chạy nhanh hơn bằng cách sử dụng công nghệ bỏ qua dữ liệu.

Tìm hiểu về DB2  – hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, nhiều người dùng biết nó có khả năng bỏ qua dữ liệu nhằm cải thiện hiệu suất của hệ thống có nhiều dữ liệu hơn bộ nhớ có thể xử lý. Phiên bản gần đây nhất cũng bao gồm các chức năng khôi phục. Khả năng phân tích và khả năng tương thích sẽ được nâng cao.

MongoDB

MongoDB được thiết kế để sử dụng với cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Nó kết nối cơ sở dữ liệu với các ứng dụng thông qua trình điều khiển MongoDB. Vì MongoDB không nhằm xử lý các mô hình dữ liệu quan hệ nên nếu bạn cố gắng sử dụng nó theo cách này, bạn có thể gặp phải các vấn đề về hiệu suất.

Mặt khác, biết MongoDB – hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, ta thấy công cụ quản trị cơ sở dữ liệu được thiết kế để xử lý dữ liệu biến đổi không có quan hệ gì với dữ liệu. Nó thường hoạt động tốt khi các công cụ cơ sở dữ liệu gặp khó khăn.

PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí nổi tiếng. Nó thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu Web. Người dùng PostgreSQL có thể quản lý cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Nó cũng tương thích với phần lớn các nền tảng chính, bao gồm cả những nền tảng dựa trên Linux. 

Biết PostgreSQL – hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, bạn sẽ biết khi sử dụng công cụ này, bạn có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ các loại cơ sở dữ liệu khác. Công cụ quản lý này có thể chạy trong nhiều môi trường khác nhau bao gồm môi trường ảo, vật lý và đám mây.

Redis

Redis có được tính khả dụng cao trong Active-Active và Active-Passive, cũng như hiệu suất cao từ tìm kiếm tích hợp hàng đầu trong ngành. Giảm chi phí cơ sở hạ tầng bằng cách mở rộng cơ sở dữ liệu Redis sang SSD Flash. Redis Enterprise sẽ giúp bạn khai thác tối đa phần cứng của mình.

SQLite

sqlite

Biết SQLite –  hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, bạn sẽ biết nó được sử dụng rộng rãi và thành công với các định dạng file trên disk. Nó thích hợp cho các ứng dụng trên máy tính để bàn như Control System, Media Cataloging, Financial Analysis Tool và Editing Suite, Record Keeping Programs, CAD package…

Access

Đây là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Microsoft. Access cho phép bạn nhanh chóng tạo hệ thống quản lý thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí nó có thể hỗ trợ quản lý dữ liệu trong một số lĩnh vực của doanh nghiệp chẳng hạn như quản lý khách hàng tiềm năng, trạng thái khách hàng, cơ hội bán hàng, thông tin đơn hàng, quản lý đơn hàng và thông tin sản phẩm. Hơn nữa, Access cho phép bạn tạo ra một giao diện người dùng đơn giản để nhập dữ liệu và lưu dữ liệu đó trong các bảng.

Lời kết 

Tất cả những thông tin về “hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?” mà các bạn muốn biết đã được trình bày chi tiết ở trên. Việc nắm bắt những thông tin về hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn sử dụng chúng dễ dàng hơn. Máy Chủ Sài Gòn hy vọng những thông tin được cung cấp trên đây là hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang Chủ Danh mục
Tất cả danh mục
Giỏ Hàng