0976.638.715

Dell PERC H740P Adapter RAID Controller

LIÊN HỆ

CARD RAID DELL PERC H740P ADAPTER

  • Chuyên dụng cho các dòng máy chủ server Dell
  • Giao hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/24